KLANTGERICHTHEID, SERVICE EN KWALITEIT ZIJN DE DOELSTELLINGEN BIJ TUINEN MARLIER. WIJ STREVEN NAAR EEN OPTIMALE KLANTTEVREDENHEID BIJ DE UIT TE VOEREN PROJECTEN, GAANDE VAN ONTWERP TOT AANLEG EN ONDERHOUD. DIT ALLES GEREALISEERD MET INTERESSE EN LIEFDE VOOR HET VAK.

Alles start met een gedegen ontwerp van de toekomstige tuin / groenzone.  Aan de hand van de feitelijke situatie en de wensen van de klant, komen de eerste ideeën tot stand.  Rekening houdend met de bestaande situatie (ligging, bodemstructuur, omgeving..)  worden de mogelijke opties bekeken.  In samenspraak met de klant worden zijn ideeën en voorkeuren nader doorgelicht en wordt een voorontwerp gerealiseerd. Alvorens verder te gaan wordt dit samen grondig geëvalueerd en indien nodig bijgeschaafd.

 

Volgende stap in het proces wordt het beplantingsplan. Via plantkeuze wordt een maximum aan beleving in de tuin gebracht. Hierbij wordt vooral gedacht aan kleur- en bladcontrasten, bloei, herfstverkleuring, geur, vogels en vlinders, noem maar op.

 

Meer en meer wordt de tuin een deel van het huis, ‘een extra kamer’ als het ware.  Ons doel is een meerwaarde creëren,  een tuin die je uitnodigt om er tijd in door te brengen.

Tuinen Marlier staat garant voor een kwalitatieve aanleg met of zonder tuinontwerp. Inzicht en oog voor detail centraal. Beginnend van nul of vertrekkend va een bestaande situatie,  een degelijk eindresultaat is de doelstelling. Hiervoor wordt als volgt tewerk gegaan:

 

Opmeting: Het in kaart brengen van het perceel met de bestaande elementen.

 

Grondwerken: Meestal de start van de aanleg: bestaande situatie (gedeeltelijk) verwijderen. Voorbereidende werken voor het te realiseren plan. Bodembewerking met de nodige meststoffen.

 

Gazon: Aanleg van het gazon na bodembewerking en bemesting

 

Beplanting: Aanplant van bomen en struiken, borders, bloemperken, groenschermen en –massieven.

 

Opvolging: Goede opvolging en begeleiding van alle aanplantingen

 

Opbouw van de voorziene constructies mogelijk in de tuin:

 

Verharding: Aanleg van terrassen, paden en oprit in hout, grind, natuursteen, kleiklinkers, keramische tegels, of betontegels en klinkers.

 

Afsluitingen: Afbakening met houten schermen, afsluitingen in metaal, beton, kastanje, hazelaarschermen, enz.

 

Moestuinbakken: Verhoogde plantbakken in hout

 

Tuinhuizen en carports: Opbouw en inplanting

Eens aangelegd, wordt de tuin goed opgevolgd teneinde het beoogde eindresultaat te bekomen. Het stopt immers niet na de aanleg, uw tuin heeft de tijd nodig om tot volle ontwikkeling te komen.

Een goede begeleiding is noodzakelijk om uw tuin blijvend aantrekkelijk te houden.

 

Met de nodige vakkennis wordt de tuin onderhouden zoals het hoort. Alle planten ,verharding en waterpartijen worden op correcte wijze begeleid en verzorgd.

 

Onderhoud:

 Hagen scheren

 Vormscheren

Boomverzorging

 Bemesting

 Onkruidbestrijding

 Zomer- en wintersnoei

 Compostering

 Ziektebestrijding

KUNNEN WE U VERDER HELPEN? STUUR ONS EEN E-MAIL OF CONTACTEER ONS VIA

ONDERSTAAND NUMMER.

tuinen marlier

TUINEN MARLIER

Magerstraat 53, B-8501 Heule

T: +32 486 82 50 27

E: baptist.marlier@telenet.be